PROGRAM BINA KERJAYA

Aktiviti terkini | 01 April 2018

Tempat Aktiviti:
Hotel Sri Malaysia, Port Dickson

Tujuan :
Program ini dijalankan bagi membantu meningkatkan pengetahuan dan penambah baikan para belia dalam usaha persiapan diri untuk melangkah ke alam pekerjaan yang semakin banyak persaingan.

Kebaikan/Kelebihan Aktiviti:
Program ini dijalankan bagi membantu meningkatkan pengetahuan dan penambah baikan para belia dalam usaha persiapan diri untuk melangkah ke alam pekerjaan yang semakin banyak persaingan.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :